ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า รหัสสูตร F03-00085

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 42 6 ถูก
2 13 ส.ค. 2562 17 1 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 95 1 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 85 0 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 93 0 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 32 6 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 57 1 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 56 6 ผิด
9 22 ส.ค. 2562 00 9 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 76 4 ถูก
11 26 ส.ค. 2562 80 9 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 95 1 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 43 9 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 10 4 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 03 2 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 04 9 ถูก
17 03 ก.ย. 2562 07 1 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 00 5 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 17 1 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 19 1 ถูก
21 09 ก.ย. 2562 48 1 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 70 0 ผิด
23 11 ก.ย. 2562 60 1 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 76 8 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 64 8 ถูก
26 16 ก.ย. 2562 44 3 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 99 9 ผิด
28 18 ก.ย. 2562 29 2 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 66 8 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 80 1 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 1 ??
ถูกทั้งหมด 27 ครั้ง ผิดทั้งหมด 3 ครั้ง คิดเป็น 90 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้าตรงๆ#ถูก 27/30 -F03-00085