หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 01 พ.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 15 มี.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
20 95 46 31 93 78 80 35
2 16 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
13 33 89 09 11 31 05 25
3 17 มี.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
97 92 34 29 04 01 98 93
4 20 มี.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
71 73 19 21 02 04 54 56
5 21 มี.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
80 26 59 05 50 96 78 24
6 22 มี.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
33 45 14 64 46 32 66 12
7 23 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
95 29 92 26 05 39 72 06
8 24 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
15 43 03 31 59 87 51 79
9 27 มี.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
24 27 61 90 77 74 50 01
10 28 มี.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
58 08 75 25 08 58 72 22
11 29 มี.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
08 64 55 83 44 28 97 75
12 30 มี.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>890136
54 57 21 24 59 62 88 91
13 31 มี.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>678914
24 36 79 09 21 67 11 77
14 03 เม.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
65 54 53 42 89 78 86 75
15 04 เม.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
97 89 70 84 52 34 82 96
16 05 เม.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>345681
46 64 70 12 49 33 12 70
17 07 เม.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
37 75 21 91 55 57 53 41
18 10 เม.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
02 51 99 54 14 39 19 34
19 11 เม.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
00 19 64 45 92 73 78 59
20 12 เม.ย. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
24 46 01 23 21 43 50 70
21 17 เม.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
64 86 87 63 92 58 91 59
22 18 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
28 37 84 93 04 13 42 49
23 19 เม.ย. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
40 02 22 20 62 80 19 23
24 20 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
80 61 09 90 77 58 28 91
25 21 เม.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>012358
49 21 29 01 05 77 02 74
26 24 เม.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
98 96 12 10 94 08 66 36
27 25 เม.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>901247
66 00 64 02 43 23 27 39
28 26 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
86 59 66 61 19 92 47 20
29 27 เม.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
30 17 18 29 13 34 77 70
30 28 เม.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
47 70 43 34 41 36 32 45