หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 13 ธ.ค. 2559
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 27 ต.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
71 47 76 36 48 70 36 24
2 28 ต.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
71 47 43 93 48 70 44 92
3 31 ต.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
71 47 83 61 96 52 72 28
4 01 พ.ย. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
00 28 02 30 18 46 52 80
5 02 พ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>901247
81 71 25 27 66 86 65 87
6 03 พ.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>890136
41 76 32 67 95 30 08 57
7 04 พ.ย. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
60 48 34 74 06 02 70 38
8 07 พ.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
67 97 75 05 59 89 27 57
9 08 พ.ย. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
82 55 22 95 17 90 84 57
10 09 พ.ย. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
95 89 90 94 38 46 43 41
11 10 พ.ย. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>345681
61 18 61 18 39 96 26 83
12 11 พ.ย. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
21 05 96 30 62 64 53 73
13 14 พ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>123469
67 86 66 87 96 57 23 30
14 15 พ.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
49 26 30 07 71 48 46 23
15 16 พ.ย. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
99 53 46 00 78 32 64 82
16 17 พ.ย. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
11 47 54 90 33 69 85 79
17 18 พ.ย. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
67 18 80 05 22 63 86 01
18 21 พ.ย. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>345681
45 59 51 65 69 83 30 44
19 22 พ.ย. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
81 51 84 54 99 69 68 38
20 23 พ.ย. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
83 15 32 64 86 18 36 68
21 24 พ.ย. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
65 71 22 14 14 22 11 25
22 25 พ.ย. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>901247
82 71 95 84 47 36 40 29
23 28 พ.ย. 2559
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
36 96 08 68 01 61 78 38
24 29 พ.ย. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
59 81 54 76 84 06 18 60
25 30 พ.ย. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
09 91 52 34 51 24 06
26 01 ธ.ค. 2559
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
96 72 47 23 40 16 38 14
27 02 ธ.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
07 69 85 53 86 52 66 72
28 06 ธ.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
87 21 28 62 44 62 48 82
29 07 ธ.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>789025
30 18 95 53 18 30 53 05
30 08 ธ.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
66 13 00 47 36 83 41 88