หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 26 ส.ค. 2559
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 12 ก.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>890136
41 02 73 34 86 47 92 53
2 13 ก.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
47 55 67 75 97 05 61 69
3 14 ก.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
28 67 49 88 23 62 69 08
4 15 ก.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
08 39 40 71 25 56 00 31
5 20 ก.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
04 04 33 33 54 54 03 03
6 21 ก.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
32 29 17 86 37 66 70 33
7 22 ก.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
15 55 10 60 60 10 13 43
8 25 ก.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
27 14 92 79 69 56 66 53
9 26 ก.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
76 10 31 65 13 47 81 85
10 27 ก.ค. 2559
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
80 99 03 22 60 79 40 59
11 28 ก.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
52 12 85 45 58 18 58 18
12 29 ก.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
38 80 79 21 69 11 07 51
13 01 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
84 77 17 10 91 84 62 45
14 02 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
00 62 68 94 19 43 51 11
15 03 ส.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
17 34 67 16 48 97 47 96
16 04 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
23 76 06 59 93 46 93 46
17 05 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
21 28 52 59 31 38 69 76
18 08 ส.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
81 12 63 94 61 92 26 57
19 09 ส.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
88 62 77 51 24 98 21 95
20 10 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
10 89 37 16 03 82 13 08
21 11 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
73 60 47 34 91 78 64 51
22 15 ส.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
73 91 95 31 62 98 11 53
23 16 ส.ค. 2559
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
74 63 43 68 10 01 52 59
24 17 ส.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
96 56 20 32 49 03 63 89
25 18 ส.ค. 2559
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
12 49 58 95 51 88 22 59
26 19 ส.ค. 2559
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
15 14 06 05 39 62 76 25
27 22 ส.ค. 2559
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
55 21 57 19 62 14 24 48
28 23 ส.ค. 2559
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
42 82 42 82 93 31 06 82
29 24 ส.ค. 2559
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
33 27 06 00 59 53 55 49
30 25 ส.ค. 2559
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
67 12 83 28 97 42 10 45