หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 27 ก.พ. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 13 ม.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
94 10 72 88 57 73 24 40
2 16 ม.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
88 36 98 26 76 48 80 44
3 17 ม.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>789025
89 09 26 46 35 55 84 96
4 18 ม.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
53 69 06 22 12 28 83 01
5 19 ม.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
63 20 67 16 69 14 88 95
6 20 ม.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
93 95 50 62 37 49 99 11
7 23 ม.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>345681
19 20 81 82 77 78 79 80
8 24 ม.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
73 94 11 32 07 28 82 03
9 25 ม.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
78 96 73 91 61 79 29 47
10 26 ม.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
76 47 28 99 82 53 00 71
11 27 ม.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
75 25 60 40 43 57 80 20
12 30 ม.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>345681
97 83 18 38 98 18 66 24
13 31 ม.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
89 67 29 27 56 00 31 25
14 01 ก.พ. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
07 24 98 67 16 85 32 99
15 02 ก.พ. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
99 67 38 06 83 49 67 65
16 03 ก.พ. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
07 40 52 85 35 68 95 28
17 06 ก.พ. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
32 37 67 72 41 46 13 18
18 07 ก.พ. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
71 42 47 66 19 06 62 61
19 08 ก.พ. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
41 11 83 31 58 06 29 77
20 09 ก.พ. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
11 82 22 07 37 92 25 04
21 10 ก.พ. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>901247
63 38 14 89 34 09 24 99
22 14 ก.พ. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
43 19 98 26 33 91 24 00
23 15 ก.พ. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
82 58 80 44 58 66 37 13
24 16 ก.พ. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>345681
51 14 26 89 12 75 05 68
25 17 ก.พ. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
42 37 53 48 57 52 84 79
26 20 ก.พ. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
68 84 83 61 43 41 47 63
27 21 ก.พ. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
41 94 83 64 69 78 42 05
28 22 ก.พ. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
35 93 70 28 31 89 04 62
29 23 ก.พ. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
13 91 56 48 25 79 32 72
30 24 ก.พ. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
73 59 47 85 17 15 59 73