หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 28 มี.ค. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 14 ก.พ. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
43 19 98 26 33 91 24 00
2 15 ก.พ. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
82 58 80 44 58 66 37 13
3 16 ก.พ. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>345681
51 14 26 89 12 75 05 68
4 17 ก.พ. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
42 37 53 48 57 52 84 79
5 20 ก.พ. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
68 84 83 61 43 41 47 63
6 21 ก.พ. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>234570
41 94 83 64 69 78 42 05
7 22 ก.พ. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
35 93 70 28 31 89 04 62
8 23 ก.พ. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
13 91 56 48 25 79 32 72
9 24 ก.พ. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>123469
73 59 47 85 17 15 59 73
10 27 ก.พ. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
00 59 40 19 78 81 03 56
11 28 ก.พ. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>345681
59 56 37 34 49 46 56 53
12 01 มี.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
00 44 70 14 28 72 19 63
13 02 มี.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>345681
36 17 12 93 13 94 94 75
14 03 มี.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>901247
12 82 85 09 78 16 20 74
15 06 มี.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
84 36 94 26 62 58 61 59
16 07 มี.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
07 54 75 14 71 10 87 74
17 08 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
36 51 67 20 12 75 73 86
18 09 มี.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
67 06 73 00 55 18 24 49
19 10 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>234570
67 57 01 23 76 48 91 33
20 13 มี.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
19 72 37 54 62 29 51 40
21 14 มี.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>456792
50 01 56 05 44 93 15 64
22 15 มี.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
20 95 46 31 93 78 80 35
23 16 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
13 33 89 09 11 31 05 25
24 17 มี.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
97 92 34 29 04 01 98 93
25 20 มี.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
71 73 19 21 02 04 54 56
26 21 มี.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
80 26 59 05 50 96 78 24
27 22 มี.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
33 45 14 64 46 32 66 12
28 23 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>567803
95 29 92 26 05 39 72 06
29 24 มี.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
15 43 03 31 59 87 51 79
30 27 มี.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>234570
24 27 61 90 77 74 50 01