หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 27 มิ.ย. 2560
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 16 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
85 57 96 54 43 01 35 93
2 17 พ.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
71 64 93 58 40 05 29 94
3 18 พ.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
96 33 69 60 79 50 88 41
4 19 พ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
57 69 60 72 71 83 64 76
5 22 พ.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>345681
38 74 19 55 71 07 73 09
6 23 พ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>012358
30 57 98 25 17 44 69 96
7 24 พ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>789025
53 84 58 89 16 47 15 46
8 25 พ.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
57 42 86 71 28 13 41 26
9 26 พ.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
82 59 05 64 37 96 27 14
10 29 พ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
96 69 58 69 54 73 17 10
11 30 พ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
45 28 55 38 69 52 57 40
12 31 พ.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>890136
55 98 72 15 75 18 66 91
13 01 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
08 42 57 91 34 68 11 45
14 02 มิ.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>456792
09 98 30 19 34 23 60 49
15 05 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
68 08 15 55 67 07 85 75
16 06 มิ.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
83 98 78 07 31 54 95 10
17 07 มิ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>789025
92 97 25 30 27 32 58 37
18 08 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
81 23 35 77 53 05 28 70
19 09 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>890136
12 84 81 47 26 02 65 63
20 12 มิ.ย. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>678914
70 05 23 58 73 08 81 84
21 13 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
90 09 26 45 80 99 36 55
22 14 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
07 71 48 12 03 67 00 64
23 15 มิ.ย. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>789025
58 42 68 68 53 53 53 47
24 16 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>789025
61 08 42 89 80 27 58 05
25 19 มิ.ย. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
70 12 41 83 39 81 14 56
26 20 มิ.ย. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
00 86 87 27 69 45 62 52
27 21 มิ.ย. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>456792
85 77 47 15 20 42 01 61
28 22 มิ.ย. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>456792
53 52 96 95 67 66 91 90
29 23 มิ.ย. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
71 80 61 70 80 89 36 45
30 26 มิ.ย. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
22 86 91 55 11 75 61 25