ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นดับ หลักสิบบน เปิดเช้า ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นดับ หลักสิบบน เปิดเช้า รหัสสูตร F02-00161

ลำดับที่ วันที่ หลักสิบบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 42 1 ถูก
2 13 ส.ค. 2562 17 5 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 95 0 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 85 2 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 93 5 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 32 6 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 57 8 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 56 3 ถูก
9 22 ส.ค. 2562 00 8 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 76 3 ถูก
11 26 ส.ค. 2562 80 7 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 95 9 ผิด
13 28 ส.ค. 2562 43 7 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 10 8 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 03 7 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 04 0 ผิด
17 03 ก.ย. 2562 07 4 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 00 6 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 17 4 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 19 4 ถูก
21 09 ก.ย. 2562 48 0 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 70 3 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 60 1 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 76 6 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 64 6 ผิด
26 16 ก.ย. 2562 44 7 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 99 9 ผิด
28 18 ก.ย. 2562 29 6 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 66 2 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 80 3 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 4 ??
ถูกทั้งหมด 26 ครั้ง ผิดทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็น 87 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นดับ หลักสิบบน เปิดเช้าตรงๆ#ถูก 26/30 -F02-00161