หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 17 ม.ค. 2561
 หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 30 พ.ย. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
97 36 58 75 38 95 39 94
2 01 ธ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>789025
98 59 88 49 31 92 65 26
3 04 ธ.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>789025
70 05 19 54 72 07 61 04
4 06 ธ.ค. 2560
สิบ=>567803
หน่วย=>012358
55 06 72 89 14 47 39 22
5 07 ธ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>901247
43 96 09 70 60 21 37 98
6 08 ธ.ค. 2560
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
30 93 61 24 79 42 52 15
7 12 ธ.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>678914
01 49 54 98 82 70 17 35
8 13 ธ.ค. 2560
สิบ=>012358
หน่วย=>567803
03 86 47 30 77 60 93 76
9 14 ธ.ค. 2560
สิบ=>123469
หน่วย=>456792
49 56 62 69 94 01 99 06
10 15 ธ.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
74 25 55 44 67 32 69 70
11 18 ธ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
81 12 75 06 00 31 71 02
12 19 ธ.ค. 2560
สิบ=>234570
หน่วย=>890136
25 54 92 21 24 53 31 60
13 20 ธ.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>901247
90 59 23 92 26 95 16 85
14 21 ธ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>234570
90 74 58 58 62 54 91 25
15 22 ธ.ค. 2560
สิบ=>901247
หน่วย=>789025
05 14 70 79 69 78 08 17
16 25 ธ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>345681
66 58 86 78 30 22 22 14
17 26 ธ.ค. 2560
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
67 45 37 85 58 64 48 26
18 27 ธ.ค. 2560
สิบ=>456792
หน่วย=>456792
30 82 93 45 79 31 89 41
19 28 ธ.ค. 2560
สิบ=>345681
หน่วย=>234570
33 44 95 94 27 62 29 60
20 29 ธ.ค. 2560
สิบ=>678914
หน่วย=>890136
60 31 54 25 80 51 71 42
21 03 ม.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
02 31 96 25 26 55 53 82
22 04 ม.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>123469
33 80 41 88 81 28 02 49
23 05 ม.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>678914
27 25 68 66 83 81 45 43
24 08 ม.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
26 81 76 31 29 84 81 64
25 09 ม.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>123469
77 12 69 88 37 56 21 40
26 10 ม.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>012358
29 08 69 48 72 51 92 29
27 11 ม.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>012358
93 99 32 40 72 80 80 88
28 12 ม.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>901247
83 03 65 85 50 70 19 39
29 15 ม.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>890136
78 59 04 85 48 29 66 47
30 16 ม.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>567803
29 63 33 91 57 91 83 83