หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 19 พ.ย. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 04 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>345681
44 52 72 24 37 59 40 56
2 05 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
09 31 44 04 66 74 52 88
3 08 ต.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>567803
82 30 76 76 08 44 22 30
4 09 ต.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>123469
70 48 29 07 49 27 92 70
5 10 ต.ค. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>012358
38 46 12 20 61 69 82 90
6 11 ต.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>901247
76 06 09 73 53 29 89 93
7 12 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
57 68 40 51 62 73 16 27
8 16 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>345681
65 49 16 00 41 25 87 71
9 17 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
99 12 61 74 50 63 04 83
10 18 ต.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>678914
56 48 52 52 27 77 91 13
11 19 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
40 51 61 30 52 39 91 00
12 22 ต.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>678914
87 96 30 61 60 31 56 35
13 24 ต.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>345681
16 40 28 28 29 27 37 19
14 25 ต.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>789025
73 64 85 52 52 85 33 96
15 26 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
30 03 76 57 53 80 96 37
16 29 ต.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
13 17 73 77 14 18 88 92
17 30 ต.ค. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>234570
74 86 71 83 54 66 51 63
18 31 ต.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
96 45 06 55 45 94 09 58
19 01 พ.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>123469
15 06 61 48 03 06 55 54
20 02 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
34 79 74 19 57 02 84 29
21 05 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
69 15 27 57 60 24 58 26
22 06 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>456792
48 90 75 17 57 99 33 25
23 07 พ.ย. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>890136
47 14 54 79 80 53 33 00
24 08 พ.ย. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>567803
18 85 89 56 65 32 73 40
25 09 พ.ย. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>012358
77 96 43 30 73 00 52 21
26 12 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>234570
08 56 66 86 75 77 85 67
27 13 พ.ย. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>123469
90 95 76 91 14 71 78 93
28 14 พ.ย. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>123469
17 61 21 57 19 59 30 48
29 15 พ.ย. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>678914
99 69 21 09 92 62 83 47
30 16 พ.ย. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
61 78 21 38 34 51 00 83