หวยหุ้น ดอทคอม ( VIP ) ยินดีต้อนรับ
สรุปหวยหุ้นทั้งวัน #1 วันที่ 23 มี.ค. 2561
หวยหุ้น ดอทคอม VIP :: สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ
สมาชิก Log-in เข้าใช้งานระบบ

สถิติผลการวิเคราะห์หวยหุ้นไทย VIP ทั้งวัน #1
# วันที่
ทั้งวัน #1
เปิดเช้า ปิดเที่ยง เปิดบ่าย ปิดเย็น
บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง บน ล่าง
1 08 ก.พ. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
12 68 86 42 56 12 66 22
2 09 ก.พ. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>123469
11 55 28 38 75 91 45 21
3 12 ก.พ. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
39 94 83 38 69 24 45 00
4 13 ก.พ. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
61 16 04 59 08 63 03 58
5 14 ก.พ. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>567803
67 64 45 58 73 30 09 94
6 15 ก.พ. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>890136
75 66 76 67 35 26 86 77
7 16 ก.พ. 2561
สิบ=>678914
หน่วย=>123469
58 72 87 01 11 25 89 03
8 19 ก.พ. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>456792
42 53 12 23 44 55 67 78
9 20 ก.พ. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>901247
06 39 44 23 97 70 02 65
10 21 ก.พ. 2561
สิบ=>456792
หน่วย=>567803
60 58 96 94 54 52 16 14
11 22 ก.พ. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>123469
26 10 96 20 26 90 63 53
12 23 ก.พ. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>123469
53 90 08 45 04 41 06 43
13 26 ก.พ. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>789025
35 29 44 38 38 32 18 12
14 27 ก.พ. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>567803
50 32 41 23 50 32 39 79
15 28 ก.พ. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>678914
73 66 05 66 39 00 13 26
16 02 มี.ค. 2561
สิบ=>789025
หน่วย=>890136
03 10 81 32 38 75 98 15
17 05 มี.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>678914
23 25 35 63 64 34 89 09
18 06 มี.ค. 2561
สิบ=>012358
หน่วย=>890136
75 86 00 11 74 85 06 83
19 07 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>345681
04 02 12 94 02 04 64 42
20 08 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>901247
98 34 32 68 86 22 90 74
21 09 มี.ค. 2561
สิบ=>567803
หน่วย=>901247
30 40 49 41 86 04 37 53
22 12 มี.ค. 2561
สิบ=>890136
หน่วย=>012358
25 88 29 92 28 91 32 95
23 13 มี.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>012358
21 11 80 52 68 36 90 58
24 14 มี.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>345681
29 61 83 93 70 80 40 50
25 15 มี.ค. 2561
สิบ=>123469
หน่วย=>234570
21 81 73 33 60 20 08 68
26 16 มี.ค. 2561
สิบ=>234570
หน่วย=>234570
89 19 64 44 02 06 76 32
27 19 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
75 01 04 72 94 82 79 97
28 20 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>567803
83 96 27 52 15 36 84 05
29 21 มี.ค. 2561
สิบ=>901247
หน่วย=>456792
33 49 66 82 94 10 43 59
30 22 มี.ค. 2561
สิบ=>345681
หน่วย=>123469
75 32 55 12 94 51 55 88