ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า รหัสสูตร F03-00601

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 42 8 ถูก
2 13 ส.ค. 2562 17 4 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 95 9 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 85 9 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 93 9 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 32 5 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 57 9 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 56 6 ผิด
9 22 ส.ค. 2562 00 9 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 76 4 ถูก
11 26 ส.ค. 2562 80 2 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 95 7 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 43 4 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 10 6 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 03 4 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 04 3 ถูก
17 03 ก.ย. 2562 07 6 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 00 4 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 17 5 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 19 9 ผิด
21 09 ก.ย. 2562 48 1 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 70 1 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 60 1 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 76 1 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 64 3 ถูก
26 16 ก.ย. 2562 44 1 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 99 8 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 29 2 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 66 3 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 80 6 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 6 ??
ถูกทั้งหมด 28 ครั้ง ผิดทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 93 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้าตรงๆ#ถูก 28/30 -F03-00601