ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า รหัสสูตร F03-00626

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 42 1 ถูก
2 13 ส.ค. 2562 17 6 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 95 6 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 85 8 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 93 7 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 32 6 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 57 5 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 56 5 ถูก
9 22 ส.ค. 2562 00 3 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 76 6 ผิด
11 26 ส.ค. 2562 80 0 ผิด
12 27 ส.ค. 2562 95 4 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 43 3 ผิด
14 29 ส.ค. 2562 10 2 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 03 8 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 04 8 ถูก
17 03 ก.ย. 2562 07 7 ผิด
18 04 ก.ย. 2562 00 4 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 17 9 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 19 8 ถูก
21 09 ก.ย. 2562 48 0 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 70 2 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 60 0 ผิด
24 12 ก.ย. 2562 76 5 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 64 7 ถูก
26 16 ก.ย. 2562 44 6 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 99 2 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 29 8 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 66 6 ผิด
30 20 ก.ย. 2562 80 8 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 9 ??
ถูกทั้งหมด 24 ครั้ง ผิดทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็น 80 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้าตรงๆ#ถูก 24/30 -F03-00626