ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้า รหัสสูตร F03-00832

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 42 8 ถูก
2 13 ส.ค. 2562 17 2 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 95 8 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 85 4 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 93 2 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 32 0 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 57 0 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 56 6 ผิด
9 22 ส.ค. 2562 00 2 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 76 8 ถูก
11 26 ส.ค. 2562 80 8 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 95 2 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 43 8 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 10 8 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 03 4 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 04 4 ผิด
17 03 ก.ย. 2562 07 6 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 00 6 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 17 8 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 19 6 ถูก
21 09 ก.ย. 2562 48 8 ผิด
22 10 ก.ย. 2562 70 6 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 60 8 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 76 6 ผิด
25 13 ก.ย. 2562 64 0 ถูก
26 16 ก.ย. 2562 44 2 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 99 8 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 29 6 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 66 0 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 80 0 ผิด
31 งวดหน้า . . . . ?? 0 ??
ถูกทั้งหมด 25 ครั้ง ผิดทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็น 83 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยบน เปิดเช้าตรงๆ#ถูก 25/30 -F03-00832