ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบบน เปิดเช้า ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบบน เปิดเช้า รหัสสูตร T02-00184

ลำดับที่ วันที่ หลักสิบบน เปิดเช้า สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 42 23568901 ผิด
2 13 ส.ค. 2562 17 90235678 ผิด
3 14 ส.ค. 2562 95 89124567 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 85 23568901 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 93 78013456 ผิด
6 19 ส.ค. 2562 32 67902345 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 57 90235678 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 56 34679012 ผิด
9 22 ส.ค. 2562 00 67902345 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 76 56891234 ผิด
11 26 ส.ค. 2562 80 01346789 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 95 56891234 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 43 56891234 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 10 23568901 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 03 23568901 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 04 12457890 ถูก
17 03 ก.ย. 2562 07 12457890 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 00 56891234 ผิด
19 05 ก.ย. 2562 17 89124567 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 19 67902345 ผิด
21 09 ก.ย. 2562 48 34679012 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 70 90235678 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 60 90235678 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 76 56891234 ผิด
25 13 ก.ย. 2562 64 67902345 ถูก
26 16 ก.ย. 2562 44 12457890 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 99 01346789 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 29 67902345 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 66 90235678 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 80 23568901 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 45780123 ??
ถูกทั้งหมด 22 ครั้ง ผิดทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 73 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบบน เปิดเช้าตรงๆ#ถูก 22/30 -T02-00184