ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นดับ หลักสิบล่าง ปิดเที่ยง ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นดับ หลักสิบล่าง ปิดเที่ยง รหัสสูตร F11-00156

ลำดับที่ วันที่ หลักสิบล่าง ปิดเที่ยง สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 31 4 ถูก
2 13 ส.ค. 2562 31 8 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 73 3 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 03 5 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 30 8 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 68 9 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 64 1 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 20 6 ถูก
9 22 ส.ค. 2562 33 1 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 19 6 ถูก
11 26 ส.ค. 2562 91 0 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 20 2 ผิด
13 28 ส.ค. 2562 58 0 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 75 1 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 76 0 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 02 3 ถูก
17 03 ก.ย. 2562 98 7 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 46 9 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 75 7 ผิด
20 06 ก.ย. 2562 10 7 ถูก
21 09 ก.ย. 2562 54 3 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 15 6 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 63 4 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 00 9 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 30 9 ถูก
26 16 ก.ย. 2562 50 0 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 74 2 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 34 9 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 71 5 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 41 6 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 7 ??
ถูกทั้งหมด 28 ครั้ง ผิดทั้งหมด 2 ครั้ง คิดเป็น 93 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นดับ หลักสิบล่าง ปิดเที่ยงตรงๆ#ถูก 28/30 -F11-00156