ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยง ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยง รหัสสูตร F12-00847

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยง สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 31 0 ถูก
2 13 ส.ค. 2562 31 8 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 73 7 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 03 0 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 30 3 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 68 8 ผิด
7 20 ส.ค. 2562 64 1 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 20 0 ผิด
9 22 ส.ค. 2562 33 9 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 19 9 ผิด
11 26 ส.ค. 2562 91 3 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 20 6 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 58 7 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 75 7 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 76 0 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 02 4 ถูก
17 03 ก.ย. 2562 98 0 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 46 2 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 75 0 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 10 7 ถูก
21 09 ก.ย. 2562 54 7 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 15 5 ผิด
23 11 ก.ย. 2562 63 9 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 00 3 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 30 0 ผิด
26 16 ก.ย. 2562 50 8 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 74 2 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 34 6 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 71 5 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 41 2 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 6 ??
ถูกทั้งหมด 25 ครั้ง ผิดทั้งหมด 5 ครั้ง คิดเป็น 83 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นดับ หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยงตรงๆ#ถูก 25/30 -F12-00847