ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบล่าง ปิดเที่ยง ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบล่าง ปิดเที่ยง รหัสสูตร T11-00082

ลำดับที่ วันที่ หลักสิบล่าง ปิดเที่ยง สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 31 89124567 ผิด
2 13 ส.ค. 2562 31 12457890 ผิด
3 14 ส.ค. 2562 73 78013456 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 03 45780123 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 30 01346789 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 68 78013456 ถูก
7 20 ส.ค. 2562 64 56891234 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 20 56891234 ถูก
9 22 ส.ค. 2562 33 01346789 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 19 78013456 ถูก
11 26 ส.ค. 2562 91 56891234 ถูก
12 27 ส.ค. 2562 20 89124567 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 58 67902345 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 75 67902345 ถูก
15 30 ส.ค. 2562 76 89124567 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 02 89124567 ผิด
17 03 ก.ย. 2562 98 67902345 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 46 89124567 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 75 67902345 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 10 90235678 ผิด
21 09 ก.ย. 2562 54 34679012 ผิด
22 10 ก.ย. 2562 15 12457890 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 63 89124567 ถูก
24 12 ก.ย. 2562 00 78013456 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 30 89124567 ผิด
26 16 ก.ย. 2562 50 90235678 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 74 89124567 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 34 45780123 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 71 56891234 ผิด
30 20 ก.ย. 2562 41 56891234 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 12457890 ??
ถูกทั้งหมด 23 ครั้ง ผิดทั้งหมด 7 ครั้ง คิดเป็น 77 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักสิบล่าง ปิดเที่ยงตรงๆ#ถูก 23/30 -T11-00082