ซื้อหวยออนไลน์ จ่ายบาทล่ะ 900

เว็บไซต์หวยหุ้น.com ของเราได้ทำการสร้างสูตรหวยหุ้น สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยง ขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และตัดสินใจของคนรักหวยหุ้น สูตรและสถิติที่เราแสดงหน้าเว็บไซต์นี้ เราได้คัดเลือกมาเป็นอย่างดี เพื่อคอหวยหุ้นไทยทุก ๆ ท่าน สามารถเลือกดูผลและสถิติของแต่ล่ะสูตรได้ทันที ลำดับที่ 31 คือ ผลที่จะนำไปใช้นะครับ...

สูตรหวยหุ้นไทยรายวัน สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยง รหัสสูตร T12-00088

ลำดับที่ วันที่ หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยง สูตรคำนวณได้ ผลการคำนวณ
1 09 ส.ค. 2562 31 90235678 ผิด
2 13 ส.ค. 2562 31 45780123 ถูก
3 14 ส.ค. 2562 73 67902345 ถูก
4 15 ส.ค. 2562 03 34679012 ถูก
5 16 ส.ค. 2562 30 23568901 ถูก
6 19 ส.ค. 2562 68 67902345 ผิด
7 20 ส.ค. 2562 64 45780123 ถูก
8 21 ส.ค. 2562 20 89124567 ผิด
9 22 ส.ค. 2562 33 90235678 ถูก
10 23 ส.ค. 2562 19 45780123 ผิด
11 26 ส.ค. 2562 91 67902345 ผิด
12 27 ส.ค. 2562 20 67902345 ถูก
13 28 ส.ค. 2562 58 56891234 ถูก
14 29 ส.ค. 2562 75 01346789 ผิด
15 30 ส.ค. 2562 76 56891234 ถูก
16 02 ก.ย. 2562 02 78013456 ผิด
17 03 ก.ย. 2562 98 01346789 ถูก
18 04 ก.ย. 2562 46 23568901 ถูก
19 05 ก.ย. 2562 75 56891234 ถูก
20 06 ก.ย. 2562 10 67902345 ถูก
21 09 ก.ย. 2562 54 01346789 ถูก
22 10 ก.ย. 2562 15 56891234 ถูก
23 11 ก.ย. 2562 63 89124567 ผิด
24 12 ก.ย. 2562 00 23568901 ถูก
25 13 ก.ย. 2562 30 34679012 ถูก
26 16 ก.ย. 2562 50 12457890 ถูก
27 17 ก.ย. 2562 74 12457890 ถูก
28 18 ก.ย. 2562 34 45780123 ถูก
29 19 ก.ย. 2562 71 23568901 ถูก
30 20 ก.ย. 2562 41 01346789 ถูก
31 งวดหน้า . . . . ?? 90235678 ??
ถูกทั้งหมด 22 ครั้ง ผิดทั้งหมด 8 ครั้ง คิดเป็น 73 % (เปอร์เซ็นต์)
ฟรี#สูตรหวยหุ้นเด่น หลักหน่วยล่าง ปิดเที่ยงตรงๆ#ถูก 22/30 -T12-00088